3. Humanitárny divadelný víkend

22 marca, 2019

V dňoch 22. až 24. marca 2019 v Kovačici sa usporiadal 3.ročník Humanitárneho divadelného víkendu, ktorý zorganizoval Kolektív Kreatívnych Amatérov (KOKRAM) v spolupráci s Domom kultúry 3. októbra v Kovačici.

 

 

V piatok, 22.03. so začiatkom o 20. hodine Fedor Teatar z Padiny sa predstavil inscenáciou Dve vône ruže autora Emília Karbalida, v réžii Fedora
Popova. Účinkovali: Martina Tomášiková, Jana Galasová, Tiana Nemogová, Anastázia Ondríková a Magdalena Štaubová.

V sobotu 23.03. o 20:oo herci zo Slovenského vojvodinského divadla predviedli divadelnú hru Krásavica z Leenane autora Martina McDonagha, v réžii Richarda
Sanitru.
vystúpili: Svetlana Gašková, Daniela Legíňová Sabová, Ivan Sabolčki a Ivan
Privizer. Dramaturgiu a úpravu mal na
starosti Ján Chalupka, predstavenie viedla Miroslava Blažićová a

v nedeľu 24.03. so začiatkom o 20. hodine, s divadelným predstavením Krátke jednoaktovky vol.1 vystúpili členovia Kolektívu kreatívnych amatérov v Kovačici. Réžia a autor textu Dragan Karlečík, hrali Darina Čechová, Dušana Babincová a Ivana Čížiková.
vystúpenia Kokramu a Fedorteatra sledoval Miroslav Žužić, selektor tohtoročnej obecnej prehliadky divadelnej tvorby.

Počas tohoto víkendu, ako sprievodné podujatie bola zorganizovaná i predajná výstava umeleckých fotografii a obrazov autorov Jarmily Sabovej, Jeleny Bobićovej, Jarmily Cickovej, Maríny Jonášovej, Veljka Brankovića, Kristijana Cesnaka, Denisa Lisku a Pavla Holúbeka z Kovačice,
Elenky Ďurišovej, Ivany Hlavčovej, Emy Dišpiterovej a Marka Markova
z Padiny a Nenada Stojkova z Belehradu.

Prostriedky z podujatí sa usmernenia na humanitárne činnosti: peniaze z predaju vstupeniek, predatých obrazov a umeleckých fotografii budú odovzdané Padinčanky Anny Hlavatej na ďalšie liečenie.

 

 

……