september 20, 2017

Výzva na účasť na 25. festivale Rozspievané klenoty 2017

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2017.      Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, prípadne spolkov alebo združení, aby nám naj neskoršie do 12. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku … viac >>

august 31, 2017

Rekonštrukcia Domu kultúry

  Práce na rekonštrukcii Domu kultúry v Kovačici stále prebiehajú. Opravuje sa časť strechy a miestností na druhom medziposchodí domu kultúry. Adaptované miestnosti budu slúžiť vysunutému oddeleniu hudobnej škole Josif Marinković zo Zreňaninu ako hudobné kabineti. Opravu vyfinancovali Obec Kovačica a Dom kultúry Kovačica z vlasných zdrojov.  

máj 28, 2017

Máškove dni 2017

  V nedeľu, 28. mája dozneli Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška, v rámci ktorých vystúpili divadelníci zo Starej Pazovy, Vojlovice a Kovačice. dňoch 25. až 28. mája 2017, v tradičných divadelných dňoch venovaných spomienke na Tomáša Hriešika – Máška (1956 – 1994), sa predstavili obecenstvu hostia Divadelnej sekcie KUS Branka Radičevića zo Starej Pazovy, … viac >>

apríl 20, 2017

Kvíz Koľko sa poznáme 2017

  Projekt Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine Kvíz prebiehal 20. apríla v Kovačici, víťazi sú žiaci Belocrkvanského gymnázia a sečanjskej strednej školy Vuka Karadžića. Druhé miestá zaujali kovačickí gymnazisti a stredoškoláci z Titelu.  

apríl 16, 2017

veľkonočný koncert ochotníkov Kovačického Domu kultúry a ich hostí

  Vo Veľkonočnú nedeľu 16.apríla 2017 v Kovačickom Dome kultúry odznel kultúrno umelecký program Veľkonočný koncert ochotníkov Kovačického Domu kultúry a ich hostí. Na potešenie početného domáceho obecenstva výstúpili: najmladšia, stredná a dievčenská folkórna skupina, folklorna skupina v spolupráci, chlapčenská a dievčenská spevácka skupina Základnej škole Mladých pokolení a žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici,Mužská … viac >>


by zelimirbartos@gmail.com         contact:   062 8850 813