28 mája, 2017

Máškove dni 2017

  V nedeľu, 28. mája dozneli Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška, v rámci ktorých vystúpili divadelníci zo Starej Pazovy, Vojlovice a Kovačice. dňoch 25. až 28. mája 2017, v tradičných divadelných dňoch venovaných spomienke na Tomáša Hriešika – Máška (1956 – 1994), sa predstavili obecenstvu hostia Divadelnej sekcie KUS Branka Radičevića zo Starej Pazovy, … viac >>

20 apríla, 2017

Kvíz Koľko sa poznáme 2017

  Projekt Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine Kvíz prebiehal 20. apríla v Kovačici, víťazi sú žiaci Belocrkvanského gymnázia a sečanjskej strednej školy Vuka Karadžića. Druhé miestá zaujali kovačickí gymnazisti a stredoškoláci z Titelu.  

16 apríla, 2017

veľkonočný koncert ochotníkov Kovačického Domu kultúry a ich hostí

  Vo Veľkonočnú nedeľu 16.apríla 2017 v Kovačickom Dome kultúry odznel kultúrno umelecký program Veľkonočný koncert ochotníkov Kovačického Domu kultúry a ich hostí. Na potešenie početného domáceho obecenstva výstúpili: najmladšia, stredná a dievčenská folkórna skupina, folklorna skupina v spolupráci, chlapčenská a dievčenská spevácka skupina Základnej škole Mladých pokolení a žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici,Mužská … viac >>

6 apríla, 2017

Interná hodina v Kovačici

  Vysunuté oddelenie základného hudobného vzdelania ZUŠ Josifa Marinkovic Zrenjanin a Dom kultúry 3.októbra Kovačica zorganizovali internú hodinu pre študentov sekcie pre akordeón, gitaru a klavír v MS Kovačica, kde vystúpilo 20 študentov tejto školy. Študentov podporili učitelia, rodičia a priatelia.    

8 marca, 2017

Oslava Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry Kovačica

Program v podaní detí z predškolskej ustanovizne Kolibri a žiakov Základnej školy Mladé pokolenia z Kovačice venovaný Dňu žien.    


by zelimirbartos@gmail.com         contact:   062 8850 813