Amateri svome mestu 2018

14 oktobra, 2018

Program u okviru Kovačkog oktobra 2018

u nedelju, 14. oktobra 2018. godine u 19 č., povodom 60.godišnjice osnivanja Doma
kulture „3. oktobar“ Kovačica i proslave Kovačkog oktobra, amateri HFS „V širom
poli hruška“ i njihovi gosti iz Dolne Lehote i Novog Sada održali su celovečernji
program .
Na programu su nastupili : Dečiji folklorni ansambl pri Osnovnoj školi „Mlada
pokolenja“ Kovačica, Devojačka i Momačka pevačka grupa Muzičko-folklornog ansambla
„v širom poli hruška“, solisti Katarina Valovcova, Hana Barcova, Jan Bartoš,
Maria-Magdalena Tornjošova,Tina Vestekova i Gabriela Feketova, Komorni zbor Skala
i Folklorna grupa Muzičko-folklornog ansambla „v širom poli hruška“.
Kao gosti nastupili su: Omladinski folklorni ansambl Slovačkog kulturnog centra
„Pavel Jozef Šafarik“ iz Novog Sada, Narodni orkestar pod vođstvom Zlatka
Klinovskog, solista Ivan Slavik i Muška pevačka grupa “ Momci iz Dolne Lehote“
koji su se predstavili spletom slovačkih narodnih pesama pod vođstvom Mgr. Petra
Ćaškog.

Program su vodili i moderirali Anička Chrćanova i Pavel Kožik – Arkaško.

Iskreno se zahvaljujemo svim učesnicima na odličnim izvedbama.