Banátsky festival 2018

17 novembra, 2018

17.novembra Dom kultúry Michala Babinku v Padine zorganizoval 22. Banátsky festival slovenských ľudových piesní V padinskej doline 2018.

 

Na súťažnej časti festivalu vystúpilo päť spevákov z Kovačice a Padiny: Jana Galasová, Alexandra Čížiková, Gabriela Feketyová, zlatko Karlečík a Blanka Valentová.
v revuálnej časti vystúpili hostia: KUS Svätý Sáva z
Crepaje a speváci Tibor Sunjog z Debeľače, Elena Sládečeková-
Šimáková a Vlastimír Povolný z Padiny.

Odborná porota pracovala v nasledovnom zložení: Pavel Hološ, Milina Čížiková a Pavel Tomáš ml.

Víťazkou festivalu sa stala Jana Galasová z Padiny. Druhú cenu získala Alexandra Čížiková a 3. cenu si vyspievala Gabriela Feketyová predstaviteľka nášho Domu kultúry.

Spevákov sprevádzal ľudový orchester v zložení: Anita Petráková (prvé husle),Jana Galasová (husle), Tijana Nemogová (flauta),Pavel Petrovič (harmonika), Vlastimír Povolný (viola) a Saša Ďurica (kontrabas).
Festival viedla a moderovala Tijana Bešková.

 

.