Dan škole i mesta Kovačica

15 maja, 2018

V utorok 15.05. 2018 o 15:00 h

Základná škola mladých pokolení a Dom kultúry 3.
októbra v Kovačici zorganizovali
program k príležitosti osláv založenia osady a dňa
školy – 215. výročia od založenia
tejto významnej vzdelávacej ustanovizne.
Na sámom
počiatku kultúrno-umeleckého programu riaditeľka školy Anička Bírešová
privítala
hostí a predstaviteľov škôl z našej obce, z Aleksandrovca a z Nadlaku.

Vystúpili
folklórne skupiny, žiacky spevácky zbor, najúspešnejší speváci, recitátori
a žiacky
orchester. Program moderovali Danka Tomanová a Ján Chrťan.
V kultúrno-umeleckom
programe, ktorí , recitátori, folklórne skupiny, orchester a
chór. Na konci boli
pochválení žiaci, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných
súbehoch z literatúry,
výtvarného umenia a filmu, ako i na republikových a
pokrajinských súťaženiach.