Deň školy a mesta Kovačica

15 mája, 2018

 

V utorok 15.05. 2018 o 15:00 h

 

 

Základná škola mladých pokolení a Dom kultúry 3. októbra v Kovačici zorganizovali
program k príležitosti osláv založenia osady a dňa školy – 215. výročia od založenia
tejto významnej vzdelávacej ustanovizne.
Na sámom počiatku kultúrno-umeleckého programu riaditeľka školy Anička Bírešová
privítala hostí a predstaviteľov škôl z našej obce, z Aleksandrovca a z Nadlaku.

Vystúpili folklórne skupiny, žiacky spevácky zbor, najúspešnejší speváci, recitátori
a žiacky orchester. Program moderovali Danka Tomanová a Ján Chrťan.
V kultúrno-umeleckom programe, ktorí , recitátori, folklórne skupiny, orchester a
chór. Na konci boli pochválení žiaci, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných
súbehoch z literatúry, výtvarného umenia a filmu, ako i na republikových a
pokrajinských súťaženiach.