Divadelný víkend

25 februára, 2018

 

Humanitárny divadelný víkend 23.-25. februára 2018

Kolektív kreatívnych amatérov v spolupráci s Domom kultúry 3. októbra v Kovačici
usporiadali v dňoch 23. až 25. februára 2018 Humanitárny divadelný víkend.
Všetky peniaze od predatých vstupeniek pôjdu na humanitárne účely.

V piatok 23. februára KOKRAM predviedol divadelnú hru Tri letušky v Paríži
francúzskeho autora Marca Camolettiho, v réžii Danky Tomanovej.
Tri letušky v Paríži je divadelné predstavenie, ktoré patrí k svetovej špičke podľa
počtu odohraných premiér. V tejto klasickej francúzskej fraške pozorujeme jeden deň

v živote francúzskeho architekta a sukničkára Bernarda, ktorý má súčasne tri
snúbenice (Američanku, Francúzku a Nemku). Spolu s Bernardovým kamarátom z
provincie, Róbertom, stávame sa svedkami ako technologický pokrok začne prinášať
zmeny do jednoduchého, lahodného a organizovaného spôsobu života.

Mark Kamoleti – Boing Boing
Réžia: Danka Tomanová
Asistent réžii: Dragan Karlečík

Hrajú:
Miroslav Sabo
Andrea Karasová
Ján Chrťan
Viktoria Šifeľová
Miloslav Jonáš
Aleksandra Čižiková

Scénografia: Adam Strakúšek, Jano Puškár, Daniel Veňarský, Jaroslav Suchanský,
Žeľko Horniaček, Michal Bíreš, Marek Chalupa
Svetlo: Adam Strakúšek
Hudba: Dragan Karlečik
Kostýmy: Jarmila Dišpiterová
Účesy: Zlatko Karlečík

V sobotu 24. februára sa nášmu obecenstvu predstavili členovia Divadelného
kolektívu Divadla VHV v Báčskom Petrovci malou javiskovou formou Úplný Gogoľ,
autorov skupiny umelcov z programu Na Stojáka, pod režijnou palicou Maríny Dýrovej.
Vznik textu divadelnej hry:
Hviezdni sólisti populárneho Stand-up programu NA STOJÁKA oslovili Petra Serge
Butka s ideou realizovať klasické činoherné predstavenie – vybrali si Ženbu autora
N. V. Gogoľa. Väčšina účinkujúcich stand-up komikov nemala skúsenosti s klasickou
činohernou formou. Peter Serge Butko preto navrhol tvorbu kolektívnej dramaturgie
všetkých zúčastnených, s využitím jeho autorského potenciálu. Zachovaná bola
Gogoľova schéma hry, ako i postavy, ale vytvorili sa úplne nové priame reči
všetkých postáv. Predstaviteľ každej postavy si napísal svoj vlastný text, ktorý
korešpondoval s jeho charakterom v Stand-up vystúpeniach. Réžia predstavenia bola
koncipovaná ako sled individuálnych, partnerských a skupinových stand-upov, ktoré
boli zasadené do presného deja Gogoľovej hry.

Autori textu: Umelci z programu NA STOJÁKA
Preklad: Samuel Koruniak a Marina Dir

Réžia a dramaturgia: Marina Dir
Asistent réžie: Ján Sklenár
Hrajú:
Ružena Šimoniová-Černáková
Ján Bohuš
Hana Tancik
Jaroslav Valentík
Jaňa Urbančeková-Fejzulahi
Ján Sklenár
Irena Ilić
Andrej Meleg
Dizajn svetla: Zdeno Medveď
Svetlo a zvuk: Vladimír Zima
Scéna a kostýmy: Marina Dir
Masky: Maja Pucovská a Ivona-Marija Matić
Produkcia: Ján Černák

V posledný deň sa kovačickému obecenstvu predstavili herci Ochotníckeho divadla
KC Kysáč, ktorí vystúpili s hrou C. Raia Zmizni od svojej ženy v réžii Jána
Privizera.
Kysáčania nám priniesli sladké trápenia bežného zamilovaného človeka, ktorý bojuje
so svojimi citmi a ovplyvňuje tým aj svoje okolie. Taxikár sa totiž nevie rozhodnúť

medzi dvomi ženami, tak sa volí to najjednoduchšie – obe. O aký príbeh ide a ako sa

dá zmiznúť od svojej ženy na divadelných doskách mužov poučili ochotníci z Kysáča.

Osoby a obsadenie:
John Smith: Ivan Privizer
Mary Smithová: Anna Asodiová
Barbara Smithová: Ema Francistyová
Stanley Gardner: Branislav Čeman
Troughton: Dušan Francisty
Porterhouse: Miroslav Vrška
Bobby Franklin: Miroslav Kolár
Novinár: Saša Čižmánsky

Ďakujeme všetkým čo prišli ako i hercom za skvelý výkon.