Divadlo Emigranti v Iloku

2 februára, 2019

Divadlo VHV scéna v Kovačici vystúpilo v sobotu, 2. februára
2019 na tradičnom divadelnom podujatí v Iloku “ Na Mary“ z
divadelnou hrou Emigranti autora Slavomíra Mrožeka.

 

S týmto divadlom Kovačica vystúpila vlani na 49. Prehliadke
slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín v
Starej
Pazove, kde divadlo získalo 2. cenu odbornej poroty.
Naší divadelníci aj vlani vystupovali na tomto podujatí v Iloku
z divadelnou hrou Dr. Branislava Nušića.

V mene Divadla VHV scéna ďakujeme domácim za srdečné pohostenie.