Emigranti na Obecnej prehliadke 2019

31 marca, 2019

V nedeľu, 31. marca o 20 h Divadlo VHV scéna Kovačica s divadlom Emigranti
autora Slavomíra Mrožeka vystúpilo na Obecnej prehliadke ochotníckeho divadla
v Kovačici.

Predstavenie sledoval selektor zónovej prehliadky Miroslav
Žužić, herec Ateliéru 212. Selektor Žužić ohodnotil, že divadlo spĺňa
podmienky, aby postúpilo na zónovú prehliadku.