Finálna časť festivalu Rozspievané klenoty

24 októbra, 2020

V sobotu, 24. októbra prebiehala finálna časť 28. ročníku festivalu Rozspievané klenoty 2020.

Na festivale účinkovalo 20 spevákov z ôsmych slovenských prostredí z Vojvodine : Báčskeho Petrovca, bieleho Blata, Kysáča, Padiny, Selenče, Starej Pazovy, Vojlovice a Kovačice.
V rámci mladšej skupiny sa predstavilo 11 interpretov: Katarína Martišová, Dária Poničanová, Lucia Válovcová, Dajana Pavlovová, Anita Bogdanovićová, Sára Poničanová, Timea Tomanová, Lea Jašová, Martin Holok, Petra Gedeľovská, Aňa Košútová a
v rámci staršej skupiny 9 interpretov: : Simona Sýkorová, Bojan Čorba, Davorin Gašparovský, Marína Bogdanovićová, Katarína Válovcová, Mia Kokavcová, Adriana Čížiková, Mária-Magdaléna Torňošová a Natália Bačúrová.
Podľa hodnotenia odbornej poroty v zložení : Mariena Stonkovićová-Kriváková, Ivan Babka a Ján Dišpiter ceny si vyspievali:
Lea Jašová zo Starej Pazovy (1. cena odbornej poroty)
Martin Holok z Vojlovice (2. cena odbornej poroty)
Lucia Válovcová z Kovačice (3. cena odbornej poroty)
V mladšej kategórii a v staršej:
Natália Bačúrová z Padiny (1. cena odbornej poroty)
Mária-Magdaléna Torňošová z Kovačice (2. cena odbornej poroty)
Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca (3. cena odbornej poroty).

Cenu obecenstva získali Dária Poničanová z Padiny a Mária-Magdaléna Torňošová z Kovačice.
Odmeny udelili Anička Bírešová, riaditeľka základnej škole a Ján Tomáš, riadeľ domu kultúry.
Cenu pre najkrajší kroj Davorínovi Gašparovskému zo Selenče a Timei Tomanovej z Padiny udelila Osobitná komisia, ktorú tvorili Katarína Mikulićová, Pavel Urban a Žeľko Suchánek.
Odmenená bola aj najmladšia speváčka Katarína Martišová z Bieleho blata.
Spevákov sprevádzal jedenásťčlenný orchester pod vedením Pavla Tomáša ml., v zložení :
Pavel Tomáš ml.- husle, Kristína Cicková – husle, Una Brtková – husle, Miluška Čuvárová – husle, Tina Vesteková – husle, Anna Ďurišová – flauta, Pavel Tomáš st. – harmonika, Patrik Cicka – harmonika, Sára Benková – gitara, Jóžef Kováč – kontra a Pavel Ďuriš – kontrabas.

Odmeny zabezpečili organizátori festivalu Základná škola mladých pokolení v Kovačici a Dom kultúry 3. októbra v Kovačici. Festival finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Kovačica.
Festivalom moderovali Ema Čížiková a Stanislav Suchánek. Text moderátorov pripravila p. uč. Zuzana Putniková.
Ďakujeme mladým interpretom, členom orchestru za krásny prednes a všetkým spoluorganizátorom a partnerom podujatia za spoluprácu.


Foto : Žeľko Suchánek