Hruškári na prehliadky Panonski vašar 2019

20 septembra, 2019

Vrbas bol od 20-23. septembra 2019 hostiteľom tradičnej folklórnej
manifestácie Panonski vašar pozostávajúcej z niekoľkých podujatí:

Panonski vašar, 11. festival detskej
pôvodnej tvorivosti, 41. festival folklórnych tradícií Vojvodiny, 2. výstava
starých remesiel, domácej tvorivosti a starodávnych jedál, ako aj panel
odborníkov na tému Prezentácia tradície.
na 41. ročníku folklórnych tradícií Vojvodiny, po obecnej a zónovej
prehliadky, vystúpila i naša dievčenská spevácka skupina HFS V šírom poli
hruška. Dievčence si zaspievali zmäs slovenských ľudových piesní. Na prehliadky
vystúpili amatéri vojvodinských spolkov s ďalších 65 bodov.