Hudobná škola: prijímacia skúška 2020

21 mája, 2020

Prijímacia skúška na hudobnú školu sa vzhl’adom na  situáciu vsúvislosti spandémiou uskutoční 23. júna 2020. o 13:00

v priestoroch Hudobnej škole v Zreňanine.

Nástroje, o ktoré sa môžu deti uchádzať, sú

klavír, harmonika, husle a gitara.

Prihlášky na skúšku je možné zaslať e-mailom na adresu   office@josif.edu.rs.

V e-maile je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia a kontaktné telefónne číslo rodičov.

Viac informácií môžu rodičia získať na webovej stránke školy www.josif.edu.rs.

prijemni-plakat