Hudobný koncert k Svetovému dňu hudby

20 júna, 2021

V nedeľu, 20. júna 2021 roku sa po tretíkrát realizoval hudobný koncert k Svetovému dňu hudby v organizácii základnej školy a Domu kultúry 3. októbra v Kovačici

Koncert sa konal na priestore pred Domom kultúry. Vystupovali mladé talenty z Kovačice, Padiny a Sámoša, žiaci hudobných škôl z Kovačici, Zrenjanina a Pančeva ako aj ochotníci Domu kultúry Kovačica :

Pavel Tomáš ml. (husle) a Mariana Marčeková (klavír)
Klaviristi: učiteľ P. Tomáš st.
Melani Bešková (5 .rokov, klavír) ,Ema Šírková (6.rokov, klavír) a Lýdia Liptáková (2.trieda, klavír).
Klaviristi: učiteľka M. Marčeková
Dária Poničanová (1. trieda, klavír) , Petra Petrášová (1 .trieda, klavír), Timea Tomanová (1.trieda, klavír), Emina Petrovičová (2.trieda, klavír) a Kornélia Kuľová (7.trieda, klavír) , Lucia Válovcová (2.trieda, spev) a Mária Magdaléna Torňošová (7.tireda, spev),
Druháci: klaviristi a huslisti
Kalina Babková (2.trieda, husle), Lucia Válovcová (2.trieda, husle) , Ema Juricová (2.trieda, husle)
1skra Stamenov (2.trieda, klavír), Štefan Barca (2.trieda, klavír), Sára Bakošová (3.trieda, bicie) , Hana Barcová (6.trieda, spev), Katarína Válovcová (6.trieda, spev), Mária Magdaléna Torňošová (7.trieda, gitara spev),
Štvrtáci a piataci
Aňa Košútová (4.trieda, gitara), Martin Benka (4.trieda, gitara), Hana Hriešiková (4.trieda, cimbal), Maja Durgalová (5.trieda, husle), Dominik Kizúr (5.trieda, husle), Mihajlo Pešić (8.trieda, gitara a spev), Tina Vesteková (stredná škola, gitara a spev)
Šiestaci a siedmaci
Hana Barcová (6. trieda, husle), Katarína Válovcová (6.trieda, husle), Ivona Stvorcová (6.trieda, klavír), Luka Stojković (6.trieda, klavír), Fedi Habib (5.trieda, tambura), Rose Habib (6.trieda, hoboj), Mária Magdaléna Torňošová (7.trieda, husle),
Ôsmaci a straší…
Adam Farkaš a Ivan Siroma (dueto-harmonika, syntetizátor), Andjela Pjević (8.trieda, gitara), Marína Benková (8.trieda, husle), Trio: Anna Ďurišová (stredná škola, flauta), Mihajlo Pešić (8.trieda, gitara), Andjela Pjević (8 .trieda, gitara) a
Dievčenská spevácka skupina, Folklórna skupina HFS V šírom poli hruška a Orchester

Svetový deň hudby 21.júna
známy aj pod anglickým názvom World Music Day, je veľké hudobné podujatie, iniciované vo Francúzsku v roku 1981 Jackom Langom, vtedajším francúzskym ministrom kultúry a prvýkrát sa oslavoval v Anglicku v roku 1982. Slúži na propagáciu hudobného umenia, . Pri tejto príležitosti sa organizujú v mestách koncerty na verejných priestoroch.