Koncert sólistov Kovačica 2019

21 apríla, 2019

V nedeľu 21.apríla 2019 v kovačickom Dome kultúry odznel Koncert
kovačických sólistov slovenských ľudových piesní.

Pred plnou sieňou vystúpilo 26 spevákov, ktorí v minulosti predstavovali
Kovačicu na medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských
ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.
Na pozvanie Pavla Tomáša st., iniciátora podujatia, sa ozvali a vystúpili
Ján Bartoš, Marína Zdychanová, Vlasta Pešićová za hudobnej podpory syna
Mihajla, ženské trio Eva a Anita Petrákove a Jasmina Horniačeková,Pavel Ďuriš
s dcérou Aničkou, dueto Katarína a Teréza Jonášove, Jasmina Poliaková s dcérou
Tatianou, Katarína Veselinovićová, Jarmila Jonášová, Zlatko Karlečík, Anna
Dišpiterová, Ján Harmády, Eva Omastová, Ivana Hriešiková s dcérou Hanou, Anna
Kišová, Gabriela Feketová, Anna Lenhartová, Jarmila Hajková, Želimír Chalupa s
dcérou Valentínou, Lýdia Karkušová, Tatiana Jašková, Ľubka Bolerácová-
Poliaková a Pavel Tomáš st.

Spevákov sprevádzal ľudový orchester pod taktovkou Pavla Tomáša ml v zložení:

Pavel Tomáš ml.- husle, Ivan Šándor – husle, Kristína Cicková – husle, Una Brtková – husle, Miluška Čuvárová – husle, Anna Ďurišová – flauta, Pavel Tomáš st. – harmonika, Patrik Cicka – harmonika, 
Vladimír Kolárik – cimbal, Jóžef Kováč – kontra a Pavel Ďuriš – kontrabas. 

Konferansu viedla Anička Chrťanová.