Kovačičania na festivale V aradáckom šírom poli

8 septembra, 2018

XI. ročník Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli sa uskutočnil v sobotu, 8. septembra 2018 v Aradáči.

 

Festival organizuje MOMS Aradáč od roku 2008 a na ňom sa predstavujú obyčaje a zvyky zo všetkých častí Vojvodiny, piesne, tance, pôvodné ľudové kroje a tradičné jedlá.
Na festivale vystúpili súbory :
FS Mladosť z Aradáča, SKOS Ľudovíta Štúra z Iloku, FS Rozmarín a HFS V šírom poli hruška z Kovačice, Folklórny súbor Vreteno KC Kysáč, KUS Bratstvo z Hajdušice, SKOS Detvan z Vojlovice, SKUS Sládkovič z Boľoviec, SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu, FSK Slatina zo Zvolenskej Slatiny , DK M. Babinku FS Holubička z Padiny, FS Đerđef, KUS Pionir a Spevácka skupina Seferini zo Zreňaninu a KUD Veljko Lukić Kurjak z Lukićeva.
Po festivale nasledovala ľudová veselica pri Hudobnej skupiny Dúha.