Kovačická časť festivalu Rozspievané klenoty 2020

11 októbra, 2020

Kvalifikačná, kovačická časť festivalu Rozspievané klenoty sa realizovala v nedeľu, 11. októbra 2020 r.

Organizácia tohoto podujatia nebola ľachká, lebo sa festival tohto roku pre dosahy pandémie COVID-19 presunul zo sále Domu kultúry na letnú bínu na nádvorí Miestneho spoločenstva.
Na festivale vystúpilo 23 interprétov a to :
Kalina Babková, Lucia Válovcová, Iskra Stamenov, Karol Lukáč, Iskra Hajková, Iva Ďuríčeková, Aňa Košútová, Anita Cicková, Simona Sucháneková, Jana Čížiková, Dominik Kizúr, Hana Barcová, Ivona Stvorcová, Anastásia Poliaková, Katarína Válovcová, Luka Stojković, Mária-Magdaléna Torňošová, Marína Benková, Lýdia Bartošová, Michaela Lomenová, Marína Omastová, Kornélia Žolnajová a Jaroslava Cicková.
Spevákov sprevádzal dvadsaťčlenný detský ľudový orchester :
Každý spevák spieval na výbornú a konkurencia bola silná. Porota zasadala v zložení: Jelena Lukićová, Ivan Babka a Pavel Ďuriš . Mienkou poroty do finálovej časti festivalu postúpili Lucia Válovcová a Aňa Košútová v rámci mladšej vekovej kategórii a Mária-Magdaléna Torňošová a Katarína Válovcová v rámci staršej kategórii.
Konferansu prichystala Zuzana Putniková a festival moderovali Ema Čížiková a Stanislav Suchánek .

Ďakujeme mladým interpretom tohto podujatia a členom orchestru za krásny zážitok pri ich prednese, ako aj všetkým spoluorganizátorom a partnerom podujatia za spoluprácu

Foto : Žeľko Suchánek