Kvíz Koľko sa poznáme 2017

apríl 20, 2017

 

Projekt Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine

Kvíz prebiehal 20. apríla v Kovačici, víťazi sú žiaci Belocrkvanského gymnázia a sečanjskej strednej školy Vuka Karadžića. Druhé miestá zaujali kovačickí gymnazisti a stredoškoláci z Titelu.