Letí pieseň, letí 2019

21 decembra, 2019

V sobotu 21. decembra sa uskutočnil 21-vý ročník festivalu populárnej hudby pre deti – Letí pieseň, letí 2019 .

Najlepším interpretom bol Marek Škabla zo Selenče, druhé miesto obsadil Davorin Gašparovský zo Selenče a tretiu cenu získala Anna Ďurišová z Kovačice.

Na dvadsať prvom po rade festivale Letí pieseň, letí sa zúčastnilo 13 interpretov a to z Aradáča, Bieleho Blata, Padiny, Selenče, a Kovačice:
Pavel Samuel Ábelovský z Aradáča, Sára Poničanová z Bieleho Blata, Dária Poničanová, Ema Juricová a Timea Tomanová z Padiny, Davorin Gašparovský a Marek Škabla zo Selenče, Anita Babková, Aneta Cicková, Anita Cicková, Anna Ďurišová, Tina Vesteková a Karol Lukáč z Kovačice.
Po príhovore Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia obce Kovačica, festival otvorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.
Skladby a interpretov hodnotila porota v zložení Ružena Červenská, Juraj Súdi st. a Ivan Babka. Prof. Mária Kotvášová-Jonášová hodnotila texty.

Prvú cenu a Zlatú plaketu NRSNM za prednes získal Marek Škabla zo Selenče, za skladbu Malé žabiatko
autora Juraja Súdiho ml., na text Michala Kaňu.
Druhú cenu získal Davorin Gašparovský zo Selenče, ktorý predniesol skladbu Muzika autora Zlatka Klinovského, na text Nataši Klinovskej.
Tretiu cenu si vyspievala Anna Ďurišová z Kovačice, ktorá zaspievala skladbu ôsmaci autora Pavla Ďuriša, na text Violete Ďurišovej.

Prvú cenu Odbornej poroty pre skladbu a zároveň aj cenu NRSNM získal Juraj Súdi ml. za skladbu Malé žabiatko,
druhá cena za skladbu sa dostála do rúk Pavlovi Ďurišovi za skladbu ôsmaci a
tretiu cenu za skladbu získala Kristína Cicková z Kovačice, za skladbu Matematika.

Cenu za najlepší text získal textár Ján Valenta z Padiny.

Obecenstvu sa najviac páčila skladba Iskra autorky Zlaty Hrnčárovej, na text Adely Obšustovej v prednese Tine Vestekovej z Kovačice a
cenu za prednes obecenstvo udelilo Kaline Babkovej z Kovačice, za Veselú pieseň autora Jána
Dišpitera a textárky Adriany Babkovej.

Ceny a odmeny udelili Libuška Lakatošová, predsedníčka
NRSNM, Zlatko Šimák, predseda ZO Kovačica, Anička Bírešová, riaditeľka základnej škole a Ján Tomáš, riaditeľ Domu kultúry v Kovačici.
Spevákov sprevádzal chór ZŠ mladých pokolení pod taktovkou učiteľa Pavla Tomáša st.
Úpravu piesní mali na starosti Pavel Tomáš ml. a Žeľko Suchánek.
Festival organizovali NRSNM, ÚKVS, ÚSŽZ, Obec Kovačica, D.K. 3, októbra a ZŠ Mladých pokolení.
Festival moderovala Anna Asodyová na text Márie Kotvášovej-Jonášovej.

Titulná fotka prebratá z týždenníka Hlas ľudu