Manifestácia Neki novi klinci

14 mája, 2021

V piatok 14. mája 2021 , v Dome kultúry prebiehala manifestácia pod názvom Neki novi klinci

v organizácii Združenia Dea Dia a Základnej škole mladých pokolení v Kovačici.
V škole sa v priebehu marca a apríla konala súťaž Neki novi klinci – Đoletu u čast. Žiaci zaslali svoje práce na tému osobnosti a diela Đorđeho Balaševića.
Početné obecenstvo si v piatok mohlo pozrieť najlepšie umelecké prejavy žiakov najprv na video zázname a potom aj naživo.

Za krásne fotky ďakujeme Velimírovi Brankovićovi