Máškove dni 2018

13 mája, 2018

Divadelné dni venované Tomášovi Hriešikovi- Máškovi 11.-13. mája 2018

Divadlo VHV kovačica a Dom kultúry 3. októbra v Kovačici usporiadali v dňoch 11. až 13. mája 2018 divadelné dni venované Tomášu Hriešiku – Mášku, v rámci ktorých vystúpili divadelní ochotníci z Iloku, Báčskeho Petrovca a Kovačice.

 

V piatok 11. mája o 17:oo

 

sa nám predstavila Matica slovenská, Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra ILOK s detským predstavením KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ v réžii Jarmile Mudrohovej.

Pre detské divadelné predstavenie pod názvom Komu sa nelení, tomu sa zelení
scenár napísala Jarmila Mudrohova na iniciatívu samotných detí.

                                                                         ÚLOHY:

– MARKA – Monika Mudroh
– MATUŠ – Matej Zajac
– JANA – Vladimíra Matuš
– MARIENKA – Marijola Tomić
– MILKA – Valentina Pongrac
– JULKA – Tea Kokrhelj
– DAVID – Adam Zajac
Úprava textu : Miroslav Čermák a Tamara Pucovsky
Technika: Janko Zolnan, Jaroslav Čermák, Martina Menđan, Mario Miksad a Željko Hrubik

Pri spoločnom stretnutí detí ktoré preukázali záujem o divadelnú tvorbu, sme sa rozprávali o školských každodenných povinnostiach ale aj ťažkostiach pri spracovaní školských úloh. Žiadosť o spracovanie divadelného predstavenia tiež bola lákavá výzva. Tak sme všetko to dali do kopy: školské úlohy, každodenné povinnosti a ťažkosti, detské žiadosti, túžby, vytrvalosť a usilovnosť, tradícia a moderná technológia a tak nastála predloha na divadelné predstavenie. Deti si samé vyberali úlohy (osoby a ich charaktery aké chcú zahrať) a dávali návrhy aj na hlavnú ťažkosť z ktorou sa usilovne dali do boja.

Všetky deti chodia spolu do školy: Marka, Julka, Marienka, Jana, Milka, David a Matúš. Každý z nich má svoje ťažkosti a túžby ktoré chcú dosiahnuť, zlepšiť alebo zdokonaliť. A tak Marka má úlohu zo slovenského jazyka pripraviť prednášku pre celú triedu o prísloví Komu sa nelení, tomu sa zelení. Sama si nevie poradiť. Každý z jej kamarátov má svoje ťažkosti ktorým sa venuje a Marky nevedia pomôcť. No, z ich úspešných životných príbehov a príkladov aj Marky svitne. V poslednej chvíli pripraví úspešnú prednášku z ktorej sa aj jej spolužiaci niečo naučia. Hlavne, príslovie Komu sa nelení, tomu sa zelení, dostane aj svoje vysvetlenie detským slovníkom.

 

v piatok 11. mája o 20:3o

Kolektív kreatívnych amatérov Kokram predviedol divadelnú hru Nový Protheus Dragana Karlečíka v réžii Svetlane Gaškovej z Kysáča.
Hrali: Adam Strakúšek, Martina Jonášova, Alexandra Čížiková, Darina Čechová, Dušana
Babincová, Ivan Cicka, Pavel Litavsky i Jaroslav Suchánsky.

Ide o príbeh v modernom svete, o tzv. “body image”, v ktorom sa
prezentuje vnímanie niektorých jednotlivcov a sveta, ktorý sa nachádza vôkol
nich a o dynamiku na pracovných miestach, ktorá súvisí s ich vonkajším
vzhľadom. Téma je zaujímavá najmä pre mladšiu populáciu divákov, lebo
jeden z nápadov bola video hra Protheus na sociálnych sieťach, v ktorej sa
jednotlivci identifikujú so svojim Avatarom, s tým ako seba predstavujú. Po
texte Tma som mal proste už potrebu napísať niečo iné, niečo ľahšie, niečo čo
nemá priamy styk s politikou a pod.

 

v sobotu 12. mája o 20:oo

vystúpilo Divadlo VHV Petrovec z Báčskeho Petrovca s malou javiskovou formou
Úplný Gogoľ,
autorov skupiny umelcov z programu Na Stojáka, pod režijnou palicou Maríny Dýrovej.
Vznik textu divadelnej hry:
Hviezdni sólisti populárneho Stand-up programu NA STOJÁKA oslovili Petra Serge
Butka s ideou realizovať klasické činoherné predstavenie – vybrali si Ženbu autora
N. V. Gogoľa. Väčšina účinkujúcich Stand-up komikov nemala skúsenosti s klasickou
činohernou formou. Peter Serge Butko preto navrhol tvorbu kolektívnej dramaturgie
všetkých zúčastnených, s využitím jeho autorského potenciálu. Zachovaná bola
Gogoľova schéma hry, ako i postavy, ale vytvorili sa úplne nové priame reči
všetkých postáv. Predstaviteľ každej postavy si napísal svoj vlastný text, ktorý
korešpondoval s jeho charakterom v Stand-up vystúpeniach. Réžia predstavenia bola
koncipovaná ako sled individuálnych, partnerských a skupinových stand-upov, ktoré
boli zasadené do presného deja Gogoľovej hry.

Autori textu: Umelci z programu NA STOJÁKA
Preklad: Samuel Koruniak a Marina Dir

Réžia a dramaturgia: Marina Dir
Asistent réžie: Ján Sklenár
Hrali:
Ružena Šimoniová-Černáková
Ján Bohuš
Hana Tancik
Jaroslav Valentík
Jaňa Urbančeková-Fejzulahi
Ján Sklenár
Irena Ilić
Andrej Meleg
Dizajn svetla: Zdeno Medveď
Svetlo a zvuk: Vladimír Zima
Scéna a kostýmy: Marina Dir
Masky: Maja Pucovská a Ivona-Marija Matić
Produkcia: Ján Černák

 

nedeľa, 13. mája o 20:00

 

V posledný deň sa kovačickému obecenstvu predstavilo Slovenské vojvodinské divadlo s predstavením

TILDA

„… každý máme svoj príbeh … a každý z nás niekedy ten svoj, ten, ktorý sa schoval hlboko v duši bojí prečítať…lebo čo ak …“
Katarína Mišíková Hitzingerová

Divadelné predstavenie na motívy knihy Roalda Dahla Matilda
Preklad knihy: Eva Preložniková

Autor textu a réžia: Katarína Mišíková Hitzingerová
Asistent réžie: Ján Privizer

Scénograf, kostýmy a grafický dizajn propagačného materiálu: Miroslav Harbula
Hudba a návrh zvukov: Rὀbert Mikla

Účinkovali:
MATILDA – Mia Gedrová
PANI ČERVOHORSKÁ – Daniela Legíňová Sabová
PÁN ČERVOHORSKÝ – Ján Jambrich
RIADITEĽKA BYVOLSKÁ – Olga Ćosićová
UČITEĽKA MEDUŠKOVÁ – Marína Turčanová
AMANDA MUŠKOVÁ – Petra Sirácka
RUDO BACHNOŠĽAP – Milan Hansman
LEVANDUĽA ATRAMENTOVÁ – Maja Tótová

Majster svetla: Milan Klinko
Majster zvuku: Ján Lomen
Majstri scény a rekvizity: Ondrej Mištec, Ján Mega, Ján Bohuš a Miroslava Blažićová.

Vedúci výroby a javiskovej techniky: Ján Pavlis
Predstavenie vedie: Miroslava Blažićová

Divadelné dni finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Kovačica.

 

                                   Ďakujeme obecenstvu, ako i hercom za skvelý výkon.