Maškovi dani 2018

13 maja, 2018

 

 

Pozorišni dani posvećeni Tomasu Hriešiku-Mašku 11.-13. Maj 2018

 

Pozorište VHV scena Kovačica i Dom kulture 3. oktobar u Kovačici priredili su od 11.
do 13. maja 2018 g. Pozorišne dane posvećene Tomašu Hriešiku – Mašku, u okviru kojih
su nastupili amateri iz Iloka, Bačkog Petrovca i Kovačice.

u petak 11. maj u 17: oo

 

Matica slovačka, Slovačko kulturno – obrazovno društvo
Ljudovit Štur iz Iloka se predstavilo sa komadom

KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ

u režiji Jarmile Mudroh

Za dečiju predstavu pod naslovom , KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ, scenario je
napisala Jarmila Mudroh na inicijativu dece.

Uloge:

– MARKA – Monika Mudroh
– MATUŠ – Matej Zajac
– JANA – Vladimir Matuš
– MARIENKA – Marijola Tomić
– MILKA – Valentina Pongrac
– JULKA – Tea Kokrhelj
– DAVID – Adam Zajac
Obrada teksta: Miroslav Čermak i Tamara Pucovski
Tehnika :Janko Zolnan, Jaroslav Čermak, Martina Menđan, Mario Miksad i Željko Hrubik

Na zajedničkom sastanku dece koja su pokazala interesovanje za pozorišno stvaranje,
razgovarali smo o školskim svakodnevnih obavezama, kao i poteškoćama u ispunjavanju
školskih zadataka. Zahtev za realizaciju pozorišne predstave je takođe bio privlačan
izazov. Tako da smo sve sastavili: školske zadatke, svakodnevne obaveze i poteškoće,
dečije želje, upornost i naporan rad, tradiciju i savremenu tehnologiju i tako je
incenacija za pozorišnu predstavu. Sama deca su birala uloge (likove i njihove
karaktere koje žele da igraju) i dala su predloge za glavnu teškoćus kojom će se
boriti.

Sva deca idu zajedno u školu: Mark, Julka, Marienka, Jana, Milka, David i Matus.
Svako ima svoje poteškoće i želje koje žele postići ili poboljšatiii usavršiti.
Dakle, Marka ima za ulogu pripremiti predavanje iz slovačkog jezika za ceo razred o
poslovici Komu sa nelení, tomu sa zelení. Ne može si sebi pomoći. Svaki njen
prijatelj ima svoje probleme s kojima se posvećuje, a Marki ne mogu pomoći. no, iz
njihovih uspešnih događaja i primera iz života , sinuće i Marki. U poslednjem
trenutku će pripremiti uspešno predavanje iz kojeg ćei njeni drugovi nešto naučiti.
Konkretno, poslovica „Komu sa nelení, tomu sa zelení“, dobiće i svoje objašnjenje
dečijim rečnikom.

 

 

u petak 11. maj u 20: 3o

 

Kreativni amaterski kolekcionari Kokram Kokram je odigrao pozorišnu igru
Novi Proteus Dragan Karlečika

u režiji Svetlane Gaško iz Kisača.
Uloge: Adam Strakusek, Martina Jonaš, Aleksandra Čižik, Darina Čeh, Dušana
Babinjec, Ivan Cicka, Pavel Litavski i Jaroslav Suhanski.

Ovo je priča u savremenom svetu, „Slika tela“ u kojoj se predstavlja percepcija
nekih pojedinaca i sveta koji ih okružuje i dinamičnost na radnim mestima, koja je
povezana sa njihovim spoljašnjim izgledom. Tema je posebno zanimljiva za mlađu
publiku,jer jedna od ideja je bila Proteus, video igrica na društvenim mrežama u
kojoj se pojedinci identifikuju sa svojim Avatarom, s time kako predstavljaju.

 

u subotu 12. maja u 20:oo

 

 

nastupilo je Pozorište VHV Petrovec sa malom scenskom
formom

Uplni Gogolj,

autora grupe umetnika iz programa Na Stojaka, pod vodstvom
Marine Dir.
Stvaranje teksta poziršne igre:
Zvezde solisti popularnog Stand-up programa NA STOJAKA obratili su se Petru Sergeu
Butku sa idejom da izvedu klasičnu izvedbu – izabrali su Ženidbu autora
N.V. Gogolja. Većina Stand-up komičara nije imala iskustva sa klasičnom
u dramskom formom. Zato je Peter Serge Butko predložio stvaranje kolektivne
dramaturgije sa svim učesnicima, iskoristivši svoj kreativni potencijal. Očuvana je
Gogoljevu šema igre, kao i likovi, ali su stvorili potpuno novi direktni govor
svih likova. Predstavnik svakog lika napisao je sopstveni tekst, koji
odgovara njegovom karakteru u Stand-up nastupima. Režija predstave je bila
koncipirana kao niz pojedinačnih, partnerskih i grupnih stand-upa, koji su
bili su stavljeni u preciznu priču Gogoljeve igre.

Autori teksta: Umetnici iz programa NA STOJAKA
Prevod: Samuel Koruniak i Marina Dir

Direkcija i dramaturgija: Marina Dir
Pomoćnik direktora: Jan Sklenar
Uloge:
Ružena Šimoni-Černak
John Bohuš
Hana Tancik
Jaroslav Valentik
Jana Urbanček-Fejzulahi
Jan Sklenar
Irena Ilić
Andrej Meleg
Svetlo dizajn: Zdeno Medvedj
Svetlost i zvuk: Vladimir Zima
Scena i kostimi: Marina Dir
Maske: Maja Pucovski i Ivona-Marija Matić
Produkcija: Jan Černak

 

 

 

u nedelju, 13. maja u 20:00

 

Poslednjeg dana Kovačičkoj publici predstavilo se Slovačko vojvođansko pozorište sa
predstavom

Tilda.
„… svi mi imamo priču … i svako od nas ponekad tu njegovu, onu što je sakrio
duboko u duši plaši se da je pročita … jer šta ako …“
Katarina Mišik Hitzinger

Pozorišna predstava po motivima knjige Roalda Dahla Matilde
Prevod knjige: Eva Preložnik

Autor teksta i režije: Katarina Mišik Hitzinger
Pomoćnik režije : Jan Privizer

scenograf, kostimi i grafički dizajn promotivnog materijala: Miroslav Harbula
Muzika i izbor zvuka: Roberto Mikla

izvođači:
MATILDA – Mia Gedro
PANI ČERVOHORSKA – Daniela Legin Sabo
PaN ČERVOHORSKi – Jan Jambrih
direktorka Bivolska – Olga Ćosić
UČITELKA MEDUŠKOVA – Marina Turčan
AMANDA MUŠKOVA -Petra Siracki
RUDO BAHNOŠLjAP – Milan Hansman
LEVANDULA ATRAMENTOVA – Maja Tot
Majstor svetla: Milan Klinko
Majstor zvuka: Jan Lomen
Majstrori scene i rekvizita: Ondrej Mištec, Jan Mega, Jan Bohuš i Miroslava Blažić.
Produkcija proizvodnje i javiskova technika: Jan Pavlis
Predstavu vodi: Miroslava Blažić

Pozorišne dane su finansijski podržali Kancelarija za Slovake u inostranstvu i Opština Kovačica.

Zahvaljujemo se publici, kao i glumcima na odličnim izvedbama.