Mužsko ženské rozhovory pred selektormi

3 apríla, 2019

Gymko teáter s novou divadelnú hrou Mužsko ženské rozhovory autora Duška
Radovića v réžii Fedora Popova

 

vystúpil v piatok, 29.03. 2019 v rámci
Obecnej prehliadky ochotníckeho divadla.Predstavenie sledoval selektor
Miroslav Žužić a podľa jeho rozhodnutia divadlo postúpilo do zónovej súťaže. V
stredu, 03.04.2019 gymnazisti zopakovali predstavenie pred Arminom Joha
Hadžimusićom, hercom a divadelným pedagógom, selektorom XXV Školského pozorja
v Novom Sade.