NA 48. FOLKLÓRNOM FESTIVALE TANCUJ, TANCUJ

26 mája, 2018

Kovačica na tohtoročnom festivale Tancuj, tancuj 2018 v Hložanoch

vystúpila

 

s  piatimi speváckymi skupinami:

Mužskou speváckou skupinou Skala,
Mužskou speváckou skupinou Bohémy a
Dievčenskou speváckou skupinou
HFS V šírom poli hruška pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici,

Dievčenskou speváckou skupinou Perla a

 Chlapčenskou speváckou skupinou Bardaňský furman

Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice,

 

s  jedným orchestrom:

Ľudový orchester HFS V šírom poli hruška pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici

 

a s  dvomi tanečnými skupinami:

Folklórnou skupinou HFS V šírom poli hruška pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici a

Folklórnim súborom Rozmarín Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z
Kovačice.

 

Kovačický ochotníci domov priniesli aj tri ceny:

 

Prvú cenu v kategórii speváckych skupín:
Dievčenská spevácka skupina
Perla Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru,

druhú cenu v kategórii tancov :
Folklórna skupina HFS V šírom poli hruška pri Dome kultúry 3. októbra a

tretiu cenu v kategórii orchestrov :
Orchester HFS V šírom poli hruška pri Dome kultúry 3. októbra

 

Ďakujeme našim ochotníkom za ich skvelé výkony.

 

VÝSLEDKY:

Kategória tancov:
1.miesto: SKOS Detvan Vojlovica
2.miesto: Folklórny súbor V šírom poli hruška Kovačica
3.miesto: Folklórny súbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika Nový Sad

Kategória speváckych skupín:
1.miesto: Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru Kovačica, Dievčenská
spevácka skupina Perla
2.miesto: SKOS Detvan Vojlovica, mužská spevácka skupina
3.miesto: SKUS V pivnickom poli Pivnica, mužská spevácka skupina

Kategória orchestrov:
1.miesto: SKC Pavla Jozefa Šafárika Nový Sad
2.miesto: Dom kultúry Michala Babinku Padina
3.miesto: Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Porota udelila aj špeciálnu cenu súboru SKUS V pivnickom poli z Pivnice.