NA 48. FOLKLORNOM FESTIVALU TANCUJ, TANCUJ

26 maja, 2018

Kovačica je na ovogodišnjem festivalu Tancuj, Tancuj 2018 u Gložanima

nastupila

 

sa pet pevačkih grupa:

Muška pevačka grupa Skala,
Muška pevačka grupa Boemi,
Devojačka pevačka grupa
HFS V šírom poli hruška Doma kulture 3. oktobar u Kovačici,
Devojka pevačka grupa Perla, 

Momačkom pevačkom grupom Bardáňsky furman 
Kreativnog centra za turizam, umetnost i kulturu Kovačica,

 

jednim orkestrom: 

– Narodni orkestar HFS V šírom poli hruška Doma kulture 3. oktobar u Kovačici i

 

i sa dva Folklorna ansambla: 

Folklorni ansambl HFS V šírom poli hruška Doma kulture 3. oktobar u Kovačici i

Folklorni ansambl Rozmarin Kreativnog centra za turizam, umetnost i kulturu iz Kovačice.

 

Kovačički amateri su kući doneli tri nagrade:

Prvu nagradu u kategoriji pevačkih grupa –

Devojačka pevačka grupa Perla Kreativnog centra za turizam, umetnost i kulturu,

drugu nagradu u kategoriji folklornih igara –
Folkorni ansambl HFS V šírom poli hruška pri Domu kulture 3. oktobar i

treću nagradu u kategoriji orkestara –
Narodni orkestar HFS V šírom poli hruška pri Domu kulture 3. oktobar

 

Zahvaljujemo našim amaterima na na odličnim izvedbama.

 

REZULTATI:

Kategorija folklorne igre : 
1. mesto: SKOS Detvan Vojlovica
2. mesto: Folklorni ansambl V šírom poli hruška Kovačica
3. mesto: Folklorni ansambl Slovackog kulturnog centra P. J. Šafarik Novi Sad

Kategorija pevačke grupe:
1. mesto: Kreativni centar za turizam, umjetnost i kulturu Kovačica, Devojačka pevačka grupa Perla
2. mesto: SKOS Detvan Vojlovica, Muška pevačka grupa
3. mesto: SKUS Pivnice, Muška pevačka grupa

Kategorija orkestri : 

1. mesto: SKC Pavol Jozef Šafarik Novy Sad
2. mesto: Dom kulture Michal Babinka Padina
3. mesto: Dom kulture 3. oktobra Kovačica

Žiri je takođe nagradio specijalnu cenu SKUS-a u V pivnickom poli iz Pivnica.