Na festivale V Pivnickom poli 2019

8 decembra, 2019

V Pivnici 08. a 09. decembra 2019 prebiehal 54. po rade festival Stretnutia v pivnickom poli

Na festivale vystúpili 13 sólisti: Jana Trusinová (Selenča), Janko Merník (Pivnica), Tamara Vlčeková a Nina Francistyová (Kysáč), Silvia Ferková a Vladimír Kriška (Hložany), Shaili Ponigerová Forero a Iveta Kováčová (Báčsky Petrovec), Martina Agarská (Boľovce), Vladimír Ábelovský (Aradáč), Andrea Koruniaková (Kulpín), Jarmila Hajková (Kovačica) a Emília Bažíková (Lug).

pre menší počet prihlásených spevákov program 54. Stretnutia v pivnickom poli bol zredukovaný z troch na dva dni a tak prvý deň festivalu bol súťažný a druhého dňa odznel záverečný koncert
Odborná porota pracovala v zložení : Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-Stupavská a Miroslav Hemela, kroje spevákov odborne hodnotil Patrik Rago.
Odborná porota, ktorá hodnotila prednes a autentickosť piesní, prvú cenu udelila Martine Agarskej z Boľoviec. Druhú cenu získal Vladimír Kriška z Hložian a dve tretie ceny si podelili Andrea Koruniaková z Kulpína a Shaili Ponigerová Forero z Báčskeho Petrovca.
Ceny za autentickosť piesne dostali Jarmila Hajková predstaviteľka nášho Domu kultúry z Kovačice a Vladimír Ábelovský z Aradáča.
špeciálnu cenu za angažovanie sa vo viacerých oblastiach hudobného života vojvodinských Slovákov získala Iveta Kováčová z Báčskeho Petrovca.
Cenu za kroj dostáli Silvia Ferková z Hložian a Iveta Kováča z Báčskeho Petrovca.
Obecenstvo svoje dve ceny udelilo Jankovi Merníkovi z Pivnice a Vladimírovi Kriškovi z Hložian.

Spevákov sprevádzal festivalový ľudový orchester na čele s predníkom Valentínom Michalom Grňom a Moderátorkou festivalu bola Anna Zorňanová.