Obecná prehliadka ochotníkov Debeľača 2019

13 apríla, 2019

13. apríla v Debeľači bola zrealizovaná
obecná prehliadka hudobno-tanečnej tvorivosti ochotníkov Obce Kovačica,

na
ktorej vystúpili :

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru


Dievčenská spevácka skupina Perla – Splet slovenských ľudových piesní

Dom kultúry Doina v Uzdine


Folklór-Splet štylizovaných tancov

Dom kultúry Michala Babinku v Padine


Ženská spevácka skupina
Splet slovenských ľudových piesní – Hej, ženy, ženy …
Dievčenská spevácka skupina
Splet slovenských ľudových piesní – Vydám sa ja …
Ľudový orchester
Splet slovenských ľudových piesní – Keď si ja zaspievam.
Mužská spevácka skupina
Balada „Medzi horami …“
Folklórna skupina
Krajšia som ako ty – splet slovenských ľudových tancov

KUD Sv.Sava v Crepaji


Folklórna skupina
Tance z Bujanovca Što se sija nane
Da je višnja ko trešnja
Tamburový orchester
Splet piesní z Vojvodiny
Folklórna skupina
Žetveni običaji iz Niša

Dom kultúry 3. októbra v Kovačici


Dievčenská spevácka skupina
Splet slovenských ľudových piesní
Orchester
Splet slovenských ľudových piesní
Mužská spevácka skupina Skala
Splet slovenských ľudových piesní
Folklórny súbor V šírom poli hruška
Slovenské tance z Banátu, Sriemu a Báčky.