Ochotníci svojmu mestu 2018

14 októbra, 2018

Program v rámci Kovačického októbra 2018

V nedeľu, 14. októbra 2018 o 19 h.k príležitosti 60 rokov od založenia Domu kultúry 3 októbra v Kovačici a v rámci
osláv Kovačického októbra ochotníci HFS v šírom poli hruška a ich hostia z Dolnej Lehoty a z
Nového Sadu podali celovečerný program.
Na programe vystúpili Detský folklórny súbor pri ZŠ, Dievčenská a chlapčenská spevácka
skupina, ktorá pracuje v rámci Hudobno- folklórneho súboru V šírom poli hruška pri DK
a sólisti Katarína Válovcová, Hana Barcová, Ján Bartoš, Mária-Magdaléna Torňošová,
Tina Vesteková a Gabriela Feketyová, Komorný zbor Skala ako i folklórna skupiny pri
Domu kultúry.
Ako hostia vystúpili : Mládežnícky folklórny súbor Slovenského kultúrneho centra Pavla
Jozefa Šafárika z Nového Sadu, ľudový orchester pod vedením Zlatka Klinovského,
sólista Ivan Slávik a Mužská spevácka skupina Chlapi z Dolnej Lehoty, ktorí sa
predstavili zmäsom slovenských ľudových piesní pod vedením hudobníka Mgr. Petra
Ťažkého.

Program viedli a moderovali Anička Chrťanová a Pavel Kožík – Arkáško.

Ďakujeme úprimne všetkým účastníkom za skvelý výkon.