Ochotníci svojmu mestu 2019

5 októbra, 2019

V sobotu, 5. októbra 2019 Hruškári predviedli kultúrno-umelecký program Ochotníci svojmu mestu,

v ktorom vystúpili spevácke skupiny a folklórna skupina Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška pri sprievode súborového slovenského ľudového orchestra v čele s vedúcim
Pavlom Tomášom ml. a ich hostia členovia DFS pri ZŠ pod taktovkou choreografky a umeleckej vedúcej Zuzany Petríkovej, spevácke skupiny pri ZŠ . pod vedením Pavla Tomáša st.,
V programe vystúpili ako sólisti Pavel a Anička Ďurišoví, Hana Barcová a Katarína
Kalmárová, hostka z Vojlovice ako aj chlapčenské kvarteto. Program moderovali Andrej Holúbek a Katarína Kalmárová.