Oslava Medzinárodného dňa žien 2020

8 marca, 2020

Žiaci Základnej školy mladých pokolení z Kovačice sa každoročne zapájajú do osláv Medzinárodného dňa žien

a aj tohoto roku pripravili bohatý kultúrno-umelecký program.

V sieni Domu kultúry v Kovačici usporiadali program, ktorý žiaci a učitelia venovali svojím mamám, učiteľkám, starým mamám a všetkým ženám. Program pozostával z recitácií, tancov, piesní, a predstavil sa aj chór, kvintet a 2 orchestre základnej školy, ako aj dve folklórne skupiny.

Sieň domu kultúry bola vyplnená do posledného miesta a podľa reakcie obecenstva, sa dalo uzavrieť, že sa program v celku vydaril.