Oslava Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry Kovačica

marec 8, 2017

Program v podaní detí z predškolskej ustanovizne Kolibri a žiakov Základnej školy Mladé pokolenia z Kovačice venovaný Dňu žien.