Oslava sviatku žien

8 marca, 2019

V piatok, 8. marca 2019, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry Kovačica

žiaci Základnej škole mladých pokolení sa postarali o pekný kultúrny program , ktorý venovali mamám a starým mamám. 

Účinkovali: žaci prváci; Folklór vyšších roćníkov Banátsky vlak v kovačickom ríte; chór z dvomi piesňami; David Kizúr zo sólo spevom Zavičaju; 4-2 zo slohovými prácami vo vlastnej tvorbe o mame; Divečenská spevácka skupina; 3-1 a 3-2 Jaroslava Kováčová a Filip Ďuríček s recitáciou; Folklór nižších ročníkov Keď som išiel z jarmoku a orkester.

Bolo to krásne podujatie, pred plnou sieňou Domu kultúry.