Panónsky jarmok Vrbas 2018

22 septembra, 2018

Naši ochotníci vystúpili vo Vrbase na 40. Festivale folklórnych tradícií
Vojvodiny 2018, ktorý sa usporiadal v rámci manifestácii Panónsky
jarmok.

 

 

V sobotu, 22. septembra 2018 naše dve spevácke skupiny: Mužska spevacka
skupina Skala a dievčenská skupina HFS V šírom poli hruška vystúpili
vo Vrbase na 40. Festivale folklórnych tradícií Vojvodiny 2018, skade
priniesli dve plakety: MSS Skala zlatú a DSS HFS V šírom poli hruška
striebornú plaketu.