Postupná rekonštrukcia v Dome kultúry pokračuje

27 novembra, 2017

 

Pokračujeme na realizacii rekonštrukcie Domu kultúry v Kovačici

Po rekonstrukcii časti strechy a miestností na druhom medziposchodí domu
kultúry, ktoré slúžia vysunutému oddeleniu hudobnej škole Josif Marinković
zo Zreňaninu ako hudobné kabineti,pokračujeme na obnove ostatných kabinétov.
vymenené sú drevené okná za nové plastové na nasledovných troch kabinetoch a
na chodbe. Vymaľované sú kabinety,chodby, schodiskový priestor a kompletne
natriete dvere, drevený obklad a zábradlie.Montované je osvetlenie
exterijéru budovy domu kultúry s LED svietidlami.
Financie na realizáciu prác vyčlenili Obec Kovačica a Dom kultúry Kovačica z
vlastných zdrojov.