Premiéra knihy Vysokoškoláci z Kovačice

14 decembra, 2018

V piatok 14. decembra 2018 o 18. hodine v našej sieni sa uskutočnila premiéra
knihy Vysokoškoláci z Kovačice zostavovateľa Adama Jonáša, ktorej vydavateľom je
Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka v Kovačici.

V rámci prezentácie knihy odznel odborný posudok dr. Zuzany Čížikovej a knihu
symbolicky pokrstila Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny a poslankyňa republikového zhromaždenia. Anna Tomanová, prof.
slovenského jazyka a literatúry, prečítala niekoľko úryvkov z prezentovanej
knihy. V mene vydavateľa knihy, Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka sa
prihovoril predseda Ján Dišpiter, prof. hudobnej kultúry.

V programe venovanom premiére knihy Vysokoškoláci z Kovačice ktorý moderovali Ján
Chrťan a Anička Chalupová, účinkovali: Zmiešaný spevácky zbor Gymnázia Mihajla
Pupina v Kovačici, sólistky Jana Galasová a Gabriela Feketyová, za hudobného
sprievodu hudobníka Pavla Litavského.