Pribudol aj nový kontrabas

6 decembra, 2018

Dňa 06.12. (na Mikuláša) do Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, vďaka finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a Obce Kovačica pribudol aj nový hudobný nástroj – kontrabas, ktorý bude slúžiť občanom Kovačici a na ktorom (tešíme sa) budú hrávať mnohé generácie hudobníkov a ochotníkov Domu kultúry…