Proslavili smo Dan škole u ​​Kovačici

15 maja, 2021

15. maja 2021. godine u velikoj sali Doma kulture održan je program povodom proslava Dana škole i Dana osnivanja Kovaćice

U programu su nastupili školski hor, đaci prvaci, recitatori Kalina Babkova, Hana Hriešikova, Natalia Siantova, Milan i Matej Hrk, Martin Benka, Timea Stanova, pevači Ana Košutova, Lucia Valovcova, Katarina Valovcova, Hana Barcova i Maria-Magdalena Tolrnjošova, balerina iva Đuričekova, Devojačka pevačka grupa
i školski orkestar. Program su moderirali Vanja Marinković i Milan i Matej Hrk.
Na kraju,direktorka škole Anička Birešova pohvalila je i dodelila nagrade učenicima koji su učestvovali na republičkim i pokrajinskim takmičenjima.