Rekonštrukcia Domu kultúry

31 augusta, 2017

 

Práce na rekonštrukcii Domu kultúry v Kovačici stále prebiehajú.

Opravuje sa časť strechy a miestností na druhom medziposchodí domu kultúry. Adaptované miestnosti budu slúžiť vysunutému oddeleniu hudobnej škole Josif Marinković zo Zreňaninu ako hudobné kabineti.
Opravu vyfinancovali Obec Kovačica a Dom kultúry Kovačica z vlasných zdrojov.