Rozspievané klenoty 2018

28 októbra, 2018

Dvadsaťšiesty ročník vojvodinského Festivalu slovenských ľudových
piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2018 odštartoval v nedeľu,
28 októbra

 

 

Pred početné obecenstvo z dvomi pesničkámy vystúpili
v mladšej vekovej kategórii:Danijela Brveniková z Aradáču, Staša
Obrenovová z Nového Sadu, Alexander Asodi z Kysáča, Simona Sýkorová z
Báčskeho Petrovca, Mája Durgalová z Padiny, Katarína Válovcová z
Kovačice, Dário Beška z Vojlovice, Hana Barcová z Kovačice,
Andrej Pavla zo Selenče,Jana Cicková z Padiny

a v staršej vekovej kategóii:
Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca, Stefanija Šterbová z Jánošíka,
Teofil Marček z Padiny, Mária-Magdaléna Torňošová z Kovačice, Lucia
Stajićová z Kysáča, Mário Gligor z Aradáču, Anastásia Korčoková z
Nového Sadu, Dária Beracková z Vojlovice, Tina Vesteková z Kovačice,
Andrea Javorníková zo Selenče a Marta Marčeková z Padiny.

 

 

Posudzovacia komisia ktorú tvorili Anita Petráková,
Ivan Babka,Ervin Malina a Pavel Tomáš st.udelila
Ceny za prednes v mladšej vekovej katégórii:
1. cenu – Hane Barcovej
2. cenu – Kataríne Válovcovej
3. cenu – Andrejovi Pavlovi
Ceny za prednes v staršej vekovej katégórii:
1. cenu – Márii-Magdaléne Torňošovej
2. cenu – Tine Vestekovej
3. cenu – Teofilovi Marčekovi

 

 

Posudzovacia komisia zložená z členiek Ženského spolku v Kovačici
Zuzany Tomanovej,Kataríny Mravíkovej, a Anny Stanovej hodnotila krásu a
kvalitu ľudových krojov a udelila nasledovné ceny:
v mladšej vekovej katégórii:
cenu pre najkrajší chlapčenský kroj Alexanderovi Asódimu
cenu pre najkrajší dievčenský kroj Andrei Javorníkovej

a v staršej vekovej katégórii :
cenu pre najkrajší chlapčenský kroj: Máriovi Gligorovi
cenu pre najkrajší dievčenský kroj: Simone Sýkorovej

 

 

Cenu obecenstva si vyspievali Hana Barcová a Marta Marčeková.
Najmladšou účastníčkou na festivale bola Daniela Brveniková z Aradáču.

 

Spevákov sprevádzal 11-členný ľudový orchester v zložení
Pavel Tomáš ml- husle, Gabriela Feketyová – husle, Kristína Cicková –
husle, Una Brtková – husle, Miluska Čuvárová – husle, Anna Ďurišová –
flauta, Ondrej Maglóvský – harmonika, Patrik Cicka – Harmonika,
Vladimír Kolárik – cimbal, József Kovács – kontra a Pavel Ďuriš –
kontrabas.

 

tochtoročný Festival Rozspievané klenoty 2018 v organizácii Domu
kultúry 3.októbra v KOvačici a Základnej školy Mladých pokolení v
Kovačici finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a
Obec Kovačica. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny udelil osobytnú cenu laureátkam festivalu v podobe
účasti na Vianočných trhoch v Bratislave.

 

 

Ďakujeme mladým spevákom a speváčkam za skvelý spevácky výkon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozspievané klenoty – všetci účasníci – playlist