Rozspievané klenoty 2021 – kovačická časť

16 októbra, 2021

V tretí októbrový víkend prebiehala 29. kovačická, kvalifikačná časť festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2021

V sobotu. 16. októbra v sále Doma kultúry na kovačickej časti festivalu Rozspievané klenoty 2021
vystúpilo 30 spevákov v dvoch vekových kategórií.
V kategórii nižších ročníkov vystúpili:
Barbara Havelová, Sebastián Kizúr, Diana a Dario Barnákoví, Stefan Barca, Lýdia Liptáková, Sára
Brngárová, Matej Hudec, Andrej Jonáš, Lucia Válovcová,
Karol Lukáč, Olga Siantová, Elena Lukáčová, Iskra Stamenovová, Sára Bakošová, Ema Hrková, Tea
Poliaková, Ivan Glózik, Iva Ďuríčková, Naďa Omastová a
v kategórii vyšších ročníkov:
Hana Hriešiková, Martin Benka, Eva Severinyová, Aňa Košútová, Dominik Kizúr, Simona Sucháneková, Jana
Čížiková, Hana Barcová, Ivona Stvorcová, Katarína Válovcová a Luka Stojković.

Odborná porota v zložení Ivan Babka, Zuzana Petríková a Zuzana Putniková rozhodla že do finálovej časti festivalu postúpia: Lucia Válovcová a Iskra Stamenovová v kategórii nižších ročníkov a
Hana Barcová a Katarína Válovcová v kategórii vyšších ročníkov.
Spevákov sprevádzal orchester žiakov hudobnej školy pri Domu kultúry v zložení :
Pavel Tomáš ml, Dominik Kizúr, Hana Barcová, Marína Benková, Katarína Válovcová, Paulína Litavská
(husle),Anna Ďurišová(flauta), Adam Farkaš(harmonika), Pavel Tomáš st.(Harmonika) Sára Bakošová(bicie),
Ivona Stvorcová(klavír), a Luka Stojković(kontrabas).
Spevákov a orchester pripravil Pavel Tomáš ml.
Ako aj každý rok, úpravu javiska mali na starosti členky Ženského spolku Kovačica
Na realizáciu tohto podujatia finančne prispeli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo
kultúry a informovania republiky Srbsko a Obec Kovačica.
Ďakujeme mladým interpretom, členom orchestru za krásny prednes a všetkým spoluorganizátorom a partnerom podujatia za spoluprácu.

Viac fotografií nájdete na našej facebook stránky : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1557953147873821&type=3