Značka: klavir

21 mája, 2020

Prijemni ispit za muzičku školu zbog situacije u vezi sa pandemijom, biće održan 23. juna 2020. u 13:00 po podneu prostorijama Muzičke škole u ​​Zrenjaninu   Instrumenti za koje deca mogu da se prijave su klavir,  harmonika,   violina i   gitara. Prijave za polaganje mogu da se pošalju email-om na    office@josif.edu.rs. U mail-u treba da…

21 mája, 2020

Prijímacia skúška na hudobnú školu sa vzhl’adom na  situáciu vsúvislosti spandémiou uskutoční 23. júna 2020. o 13:00 v priestoroch Hudobnej škole v Zreňanine. Nástroje, o ktoré sa môžu deti uchádzať, sú klavír, harmonika, husle a gitara. Prihlášky na skúšku je možné zaslať e-mailom na adresu   office@josif.edu.rs. V e-maile je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia a…