Značka: ludova hudba

8 marca, 2019

V piatok, 8. marca 2019, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry Kovačica žiaci Základnej škole mladých pokolení sa postarali o pekný kultúrny program , ktorý venovali mamám a starým mamám.  Účinkovali: žaci prváci; Folklór vyšších roćníkov Banátsky vlak v kovačickom ríte; chór z dvomi piesňami; David Kizúr zo sólo spevom Zavičaju; 4-2…

23 januára, 2019

RTV OK –  Interview s riaditeľom Domu kultúry 3. októbra v Kovačici Mgr. Jánom Tomášom o aktivitách, plánoch a o kultúrno-umeleckej činnosti kovačického Domu kultúry.       http://rtvok.com/index.php/home/111-televizija/clanci-na-jezicima/slovacki/vesti/3343-bohata-kulturno-umelecka-cinnost-kovacickeho-domu-kultury

6 decembra, 2018

Dňa 06.12. (na Mikuláša) do Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, vďaka finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a Obce Kovačica pribudol aj nový hudobný nástroj – kontrabas, ktorý bude slúžiť občanom Kovačici a na ktorom (tešíme sa) budú hrávať mnohé generácie hudobníkov a ochotníkov Domu kultúry…    

25 novembra, 2018

V nedeľu,25. novembra 2018 odznel záverečný koncert 53. ročníku Festivalu sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli. Na dvoch súťažných koncertoch v piatok a sobotu vystúpilo 16 spevákov z Kysáča, Padiny, Starej Pazovy, Aradáča, Hložian, Selenče, Kovačice, Kulpína, Báčskeho Petrovca a Pivnice. Náš Dom kultúry predstavovala Gabriela Fekety piesňami : Ani neviem čo…

17 novembra, 2018

17.novembra Dom kultúry Michala Babinku v Padine zorganizoval 22. Banátsky festival slovenských ľudových piesní V padinskej doline 2018.   Na súťažnej časti festivalu vystúpilo päť spevákov z Kovačice a Padiny: Jana Galasová, Alexandra Čížiková, Gabriela Feketyová, zlatko Karlečík a Blanka Valentová. v revuálnej časti vystúpili hostia: KUS Svätý Sáva z Crepaje a speváci Tibor Sunjog…