Značka: slovenské detské pesničky

30 októbra, 2021

Záverečná, vojvodinská časť festivalu Rozspievané klenoty 2021 odznela v sobotu, 30. októbra Na festivale sa zúčastnilo 22 mladých spevákov z Aradáča, Bingule, Jánošíka, Kovačice, Kysáča, Padiny, Selenče a z Vojlovice: Emina Roháriková (Padina), Hana Petrášová Selenča, Gabriela Anušiaková Kysáč, Ema Hrková Kovačica, Iskra Stamenovová Kovačica, Dajana Pavlovová Selenča, Sára Alexandra Sucháneková (Padina), Valentína Čriepková Vojlovica,…

16 októbra, 2021

V tretí októbrový víkend prebiehala 29. kovačická, kvalifikačná časť festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2021 V sobotu. 16. októbra v sále Doma kultúry na kovačickej časti festivalu Rozspievané klenoty 2021 vystúpilo 30 spevákov v dvoch vekových kategórií.V kategórii nižších ročníkov vystúpili: Barbara Havelová, Sebastián Kizúr, Diana a Dario Barnákoví, Stefan Barca,…

13 októbra, 2019

Kvalifikačná časť 27. festivalu Rozsievané klenoty v organizácii Domu kultúry 3. októbra a Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici sa uskutočnila 12. a 13. októbra 2019. roku V sobotu, v prvej súťažnej časti festivalu v sieni Domu kultúry 3. októbra vystúpili:Karol Lukáč, Sára Brngárová, Janko Ďurica, Kalina Babková, Stefan Barca, Olga Siantová, Andrej Jonáš, Lucia…