Oznaka: tancuj

26 maja, 2018

Kovačica je na ovogodišnjem festivalu Tancuj, Tancuj 2018 u Gložanima nastupila   sa pet pevačkih grupa: Muška pevačka grupa Skala, Muška pevačka grupa Boemi, Devojačka pevačka grupa HFS V šírom poli hruška Doma kulture 3. oktobar u Kovačici, Devojka pevačka grupa Perla,  Momačkom pevačkom grupom Bardáňsky furman  Kreativnog centra za turizam, umetnost i kulturu Kovačica,…