Oznaka: V aradáckom poli

8 septembra, 2018

11. Festival Festival narodnih običaja „V aradackom širom poli“ realizovao se u subotu, 8. septembra 2018 u Aradacu..   Festival organizuje MOMS Aradac od 2008 godine i na njemu se prikazuju običaji iz svih delova Vojvodine, pesme, igre , narodne nošnje i tradicionalna jela . Na festivalu su nastupili ansambli: FS Mladost z Aradaca, SKOS…