Ukončený 20. festival Letí pieseň, letí 2018

16 decembra, 2018

V kovačickom Dome kultúry sa v nedeľu, 16. decembra po 20. krát uskutočnil
Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí 2018.

 

leti-piesen-2018-

Úvodný príhovor mal Ján Tomáš, riaditeľ Domu kultúry a festival slávnostne otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

Na tohtoročnom festivale odznelo 17 nových skladieb, ktoré napísalo štrnásť autorov:
po dve skladby Anita Petráková, Kristína Mamojková, Zlatko Klinovský, Žeľko
Suchánek a po jednu Vieroslava Válovcová, Elena Krošláková, Ján Dišpiter, Samuel
Medveď, Samuel Kováč ml., Jaroslav Berédi, Ján a Miroslav Zvara, Juraj Súdi ml., a
Pavel Ďuriš.
texty pesničiek písali aj samí autori Samuel Kováč ml., Jaroslav Berédi, Elena
Krošláková, Pavel Ďuriš,
zhudobnili verše básnikov Miroslava Pokorného a Daniela Heviera a ako textári sa
ešte prejavili Nataša Zimanová (dvakrát), Marína Benková st.(dvakrát), Malvína
Zolňanová, Viera Torňošová, Nataša Klinovská, Anna Elena Zvarová, Michael Kaňa a
Žan Petrák (dvakrát).
Na tohtoročnom festivale vystúpilo 17 mladých interpretov z Aradáču, Padiny,
Kulpínu, Selenče, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky a Kovačice:
Ema Juricová
Kalína Babková,
Marcela Lea Zimanová,
Sára Aleksandra Sucháneková, Dajana Pavlovová, Dominik Kizúr, Simona Sýkorová,
Katarína Válovcová, Andrej Pavlov, Adela Krošláková, Hana Barcová, Davorin
Gašparovský, Anna Elena Zvarová, Marína Benková, Maja Zimanová, Magdaléna Kaňová a
Anna Ďurišová.
Spevákov sprevádzal veľký detský spevácky zbor kovačickej ZŠ pod taktovkou učiteľa
hudby Pavla Tomáša st. na inštrumentálne skladby, ktoré ako producent nahrávky a
úpravy skladieb a zvuku mal na starosti Žeľko Suchánek.

Odborná porota v zložení : Mariena Stankovićová-Kriváková, profesorka hudby a
dirigentka z Báčskeho Petrovca, Vladimír Kováč, profesor a hudobník z Báčskej
Palanky a Ivan Babka, architekta, hudobník z Kovačice udelili prvú cenu a cenu
NRSNM sošku umelkyne Miry Brtkovej, skladateľovi Jánovi Dišpiterovi z Kovačice za
skladbu Kvaky kvak.
2. cenu odbornej poroty a Cenu obecenstva získala Anita Petráková, za skladbu
Hudobná skrinka.
3. cenu dostál skladateľ Juraj Súdi ml. zo Selenče za skladbu Poslednýkrát. Pieseň
predniesla Magdaléna Kaňová zo Selenče, ktorá získala 1. cenu Odbornej poroty za
prednes.
2. cenu odborná porota za prednes udelila Hane Barcovej z Kovačice a
3. cenu získala Katarína Válovcová, Taktiež z Kovačice.

Prof. Mária Kotvášová-Jonášová, spisovateľka pre deti, ktorá hodnotila texty
skladieb udelila cenu za najlepší text na festivale Samuelovi Kováčovi ml. z
Báčskeho Petrovca, za text piesni Zelená pieseň.

Odmeny a plakety slávnostne udelili L. Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Anna
Chrťanová-Leskovac, riaditeľka ÚKVS a Zlatko Šimák, predseda ZO Kovačica.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udelila osobitnú cenu najúspešnejším speváčkam v podobe účasti na zimnom tábore v Donovaloch.

Festival finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov,Dom kultúry 3.októbra v Kovačici, Obec Kovačica a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici.

Spoluorganizátori festivalu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica, Základná škola Mladých pokolení z Kovačice a Dom kultúry 3. októbra v Kovačici.
Festival viedli Anna Asodiová a Ján Chrťan po scenáre ktorý napísala Svetluša
Hlaváčová.
Tím Audio Migo sa postaral o techniku, zvuk a svetlo.

Festival je realizovaný s pomocou partnera Rádio-televízie Obce Kovačica.

Foto na Facebook-u:  https://www.facebook.com/pg/dom.kulture.kovacica/photos/?tab=album&album_id=763139827355161