Výzva Letí pieseň, letí 2020

17 septembra, 2020

Výzva na účasť na Letí pieseň, letí 2020

 

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 22. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2020, ktorý je naplánovaný na sobotu, 12.decembra 2020.

Festival bude realizovaný v obmedzenom režíme v zmysle opatrení krízového štábu a za sprísnených hygienických podmienok (povinné rúška, dezinfekcia priestoru, rúk).

Podmienky účasti na festivale:

Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;

Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

Skladby na festivale interpretujú deti do 14. rokov;

Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 20. októbra, na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

ul. M.Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2020.
alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com

Prihlášku si možno stiahnuť na web stránkach Domu kultúry Kovačica a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Ďalšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno získať na číslach:

013 661-112 a 013 660-666,

062 8850 814 – Ján Tomáš, riaditeľ,

062 881 53 76 Pavel Tomáš st. ,

v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a na

web stránke : www. kultura-kovacica.com/dokumenti