Výzva Letí pieseň, letí

16 augusta, 2019

Výzva na účasť na 21. festivale Letí pieseň, letí 2019

 

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru
vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a
interpretov, aby sa zúčastnili 21. festivalu populárnej hudby pre deti Letí
pieseň letí 2019, ktorý je naplánovaný na nedeľu, 15.decembra 2019.

Podmienky účasti na festivale:

Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom
a textom primerané festivalu pre deti;

Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

Skladby na festivale interpretujú deti do 14. rokov;

Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio
nahrávku skladby do 1. októbra, na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

ul. M.Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2019.
alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com


Prihlášku si možno stiahnuť na web stránkach Domu kultúry Kovačica

     www.kultura-kovacica.com/dokumenty

a Ústavu
pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Ďalšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno získať na číslach:

013 661-112 a 013 660-666,

062 8850 814 – Ján Tomáš, riaditeľ a

062 8850 813 – Želimir Bartoš

v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a na

web stránke : www. kultura-kovacica.com