Výzva na účasť na 20. Festivale Letí pieseň, letí 2018

19 septembra, 2018

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interprétov, aby sa zúčastnili 20. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2018.

Podmienky účasti na festivale:

• Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;

• Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

• Skladby na festivale interpetujú deti do 14. rokov;

• Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 10. októbra, na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

ul. M.Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2018.
alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com

Prihlášku si možno stiahnúť na web stránkach Domu kultúry Kovačica a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Ďalšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno ziskať na číslach:

013 661-112 a 013 660-666,

062 8850 814 – Ján Tomáš, riaditeľ a

062 8850 813 – Želimir Bartoš

v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a na

stiahnúť prihlašku TU