Výzva na účasť na 25. festivale Rozspievané klenoty 2017

20 septembra, 2017

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2017.

     Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, prípadne spolkov alebo združení, aby nám naj
neskoršie do 12. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonický potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 10 rokov a jedného mladého speváka od 11 do 14 rokov zo svojho prostredia v Záverečnej – finálovej časti festivalu .

Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu :
DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46
26210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na festival Rozspievané klenoty 2017

alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com .
Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach :
013 661-112, 013 660-666
062 8850 814 Ján Tomáš a
062 881 53 76 Pavel Tomáš st.

Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozspievané klenoty 2017.

                                          Prihlášku si môžete stiahnuť TU: